צעדים להגברת הבטיחות בענף הבנייה

 צעדים להגברת הבטיחות בענף הבנייה

 

בהמשך לדיונים האינטנסיביים שהתקיימו בנושא, בהשתתפות נציגי המשרדים הרלוונטיים וההסתדרות, להלן מסמך המפרט את הצעדים שיקדם כל אחד ממשרדי הממשלה הרלוונטיים בהתאם לנושאים שבתחום סמכותו, במטרה להביא לצמצום משמעותי בהיקף התאונות והפרות הבטיחות באתרי בנייה כדלקמן:

 

 להורדת המסמך המפורט שנחתם, הקישו כאן